privacy beleid

Privacybeleid van roeivereniging Zaankanaries

Roeivereniging Zaankanaries, gevestigd aan Veerdijk 28A, 1531 MS Wormer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit document.

Contactgegevens:        secretaris@zaankanaries.nl

De persoonsgegevens die wij verwerken

Roeivereniging Zaankanaries verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van de roeivereniging. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

Adresgegevens

 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • Geboortedatum
 • Roeiniveau

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Roeivereniging Zaankanaries verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw contributie-betaling.
 • Verzenden van de Kanariekrant.
 • Je te kunnen e-mailen over verenigingsaangelegenheden.
 • Je indien nodig per post te informeren.
 • Inzicht te hebben in het niveau van de leden.
 • Inschrijving bij KNRB te kunnen doen

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Roeivereniging Zaankanaries verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal twee jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Roeivereniging Zaankanaries verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Roeivereniging Zaankanaries gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Via de ledenadministratie van de Zaankanaries kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Zaankanaries zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 • Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld onder het kopje “Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?”, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 • Indien je klachten hebt over de wijze waarop de Zaankanaries je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met het bestuurslid verantwoordelijk voor de privacy bij de Zaankanaries. Deze rol vervult de secretaris.
 • Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie Secretaris@zaanakanaries.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Roeivereniging Zaankanaries neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via secretaris@zaankanaries.nl

<iframe src=”https://www.onzeclubwinkel.nl/banner/index.php?cid=13187&#8243; width=”180″ height=”150″ frameborder=”0″>